Ποιοτικός έλεγχος

 

Το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρεία μας είναι η καλή ποιότητα των προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας . Σε αυτόν το τομέα έχει εξέχοντα και  μεγάλο ρόλο το τμήμα ποιοτικού έλεγχου .

Υπάρχει η δυνατότητα  να πραγματοποιηθούν όλοι οι  απαραίτητοι έλεγχοι καταστρεπτικοί και μη στις εγκαταστάσεις της .

 

Τα προϊόντα  ελέγχονται σε :

· Διαστασολογικό έλεγχο

· οπτικό έλεγχο

· έλεγχο με διεισδυτικά υγρά

· έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια

· έλεγχο με υπέρηχους

· έλεγχο με ραδιογραφία.

· έλεγχο χημικής σύστασης

· μεταλλογραφία

· αντοχή σε εφελκυσμό

· αντοχή σε κρούση

· αντοχή σε λυγισμο

 

Τους μη καταστρεπτικούς ελέγχους τους πραγματοποιεί εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποιημένο με level 2

poiotikos_elegxospoiotikos_elegxospoiotikos_elegxospoiotikos_elegxospoiotikos_elegxos