ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη και διαθέτει  πιστοποιητικό ISO 2001.

Συνοδεύει τα προϊόντα της με πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου ανάλογα των απαιτήσεων.