Εφαρμογές Υποστήριξης

 

 

 

Στα πλαίσια της σωστής επικοινωνίας με τους πελάτες μας και κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση τους ,έχουμε δημιουργήσει υπολογιστικές εφαρμογές ακριβείας τόσο για τον υπολογισμό του όγκου και του βάρους όσο και των ειδικών στοιχείων των μετάλλων.Ουσιαστικά ο ρόλος των εφαρμογών είναι να  βοηθήσουν στην τοποθέτηση των προδιαγραφών της παραγωγής .Έτσι ελέγχουμε τις προδιαγραφές και πιστοποιούμε την ορθότητα  της παραγωγής.Με τους πελάτες μας είμαστε ομάδα.

  

 

Blue Flower

by infix.net